تبلیغات
♣▬J☼KER▬♣ - فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی

♣▬J☼KER▬♣

گر بخندی میگذرد☻ گر نخندی میگذرد☺ پس بخند خوش بگذرد☻

فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی: اینكه سالمی یا مریض.

اگر سالم هستی، دیگه چیزی نمونده كه نگرانش باشی؛

 اما اگه مریضی، فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی:

 اینكه دست آخر خوب می شی یا می میری.

اگه خوب شدی كه دیگه چیزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛

 اما اگه بمیری، دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی: اینكه به بهشت بری یا به جهنم.

اگر به بهشت بری، چیزی برای نگرانی وجود نداره؛

 ولی اگه به جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان قدیمی می شی كه وقتی برای نگرانی نداری!

پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره!


نوشته شده در پنجشنبه 20 اسفند 1388 ساعت 06:05 ب.ظ توسط شهرام جوکــــر نظرات | |

>